Boomverzorgers houden zich met het aanplanten, gezond houden, veilig houden en ook met het verwijderen van bomen bezig. Soms wordt boomverzorging verward met boomchirurgie. Dat is niet correct. Boomverzorging onderscheidt zich van bosbouw doordat bosbouw zich met totale bossen bezig houdt en gebieden en een boomverzorger zich juist richt op een individuele boom. Je zult een boomverzorger vooral aantreffen in een park, een tuin en ook langs de wegen. Vaak gaat het om beeldbepalende en ook monumentale bomen.

De opleiding tot boomverzorger

Om boomverzorger te worden kun je een opleiding volgen. Het is vaak een tweejarig project. Het helpt je om je klaar te stomen voor het European Treeworker examen. Onderdelen van de opleiding zijn het herkennen van boomsoorten, het herkennen van ziekten en aantastingen, het kennen van de groeiwijze van hout, bodemkunde, technieken om te klimmen, veiligheid en ook juridische en maatschappelijke regels.

Het materiaal van een boomverzorger

Een boomverzorger gebruikt een kettingzaag, een handzaag, klimmaterialen en ook een hoogwerker om zijn werk uit te kunnen voeren. Een goede boomverzorger zal zorgen voor het juiste materiaal om zo goed werk af te kunnen leveren.

Als je een boomverzorger wilt gaan inhuren dan is het natuurlijk belangrijk om de prijzen te kennen. Ontdek welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld je boom weer gezond te krijgen.